Αξιοθέατα του αγροκτήματος

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ

Στην εύφορη περιοχή του Μυλοποτάμου της Κέας ή αλλιώς Τζιά έχουμε δημιουργήσει για τους επισκέπτες του νησιού ένα βιωματικό αγρόκτημα με στόχο την ανάδειξη της κουλτούρας και αγροτικής κληρονομιάς του τόπου μας.
EXPERIENTIAL FARM ARISTAIOS

Αt the fertile area of Mylopotamos in Kea or Tzia, we have created an experiential farm aimed to the promotion of culture and rural heritage of our land.